Aktualności

/ Wypowiedzenie umowy – prawa pracownika

Wypowiedzenie umowy – prawa pracownika
2021-04-26

Wypowiedzenie umowy o pracę jest jednym ze sposobów rozwiązania stosunku pracy. Czy wiesz, jakie prawa posiadasz jako pracownik w sytuacji wypowiedzenia umowy? Jaka jest długość okresu wypowiedzenia i kto może wypowiedzieć umowę o pracę? Na te oraz wiele innych pytań odpowiadamy poniżej. Zapraszamy do lektury!

Wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron – prawa pracownika

Wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron dokonywane jest z inicjatywy pracownika lub pracodawcy. Na mocy takiego porozumienia można rozwiązać każdą umowę o pracę i nie ma tu znaczenia, jaka była przyczyna zakończenia współpracy. Każda ze stron ma prawo zaproponować warunki rozwiązania umowy o pracę, a druga strona może je przyjąć, ale należy pamiętać, że nie ma takiego obowiązku. Wówczas jednak nie dochodzi do zawarcia porozumienia. Najczęściej wygląda to natomiast w taki sposób, że pracodawca oraz pracownik podpisują dokument, będący porozumiem o rozwiązaniu umowy o pracę.

Prawa pracownika przy wypowiedzeniu umowy o pracę

W przypadku, gdy pracownik był zatrudniony na czas nieokreślony, jego okres wypowiedzenia zależy od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy. Może wynosić:

  1. 2 tygodnie, jeśli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
  2. 1 miesiąc, jeśli pracownik był zatrudniony przynajmniej 6 miesięcy,
  3. 3 miesiące, jeśli pracownik był zatrudniony przynajmniej 3 lata.

Warto dodać, że w sytuacji, gdy pracownik jest zatrudniony na stanowisku związanym z odpowiedzialnością materialną za powierzone mienie, w umowie o pracę pracodawca i pracownik mogą ustalić, że w sytuacji, gdy pracownik zatrudniony jest krócej niż 6 miesięcy, jego okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc, a w przypadku, gdy zatrudniony jest przynajmniej 6 miesięcy, okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące.

  • Prawa pracownika przy wypowiedzeniu umowy o pracę na okres próbny:

W sytuacji, gdy pracownik zatrudniony jest na okres próbny, okres wypowiedzenia umowy o pracę wynosi:

  1. 3 dni robocze, jeśli okres próbny jest krótszy niż 2 tygodnie,
  2. 1 tydzień, jeśli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie,
  3. 2 tygodnie, jeśli okres próbny wynosi 3 miesiące.

Prawa pracownika – wypowiedzenie umowy przez pracodawcę

W okresie wypowiedzenia pracownik jest obowiązany do wykonywania pracy i za ten okres przysługuje mu wynagrodzenie, nawet jeżeli pracodawca zwolni go z obowiązku świadczenia pracy. Co więcej, w okresie wypowiedzenia pracownikowi ma prawo do płatnego przez pracodawcę zwolnienia na poszukiwanie pracy, które wynosi 2 lub 3 dni robocze.

Warto również nadmienić, że pracownik ma prawo oczekiwać od pracodawcy wskazania przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie. Jeśli będzie ono nieuzasadnione lub niezgodne z prawem, pracownikowi przysługuje prawo żądania, aby sąd uznał wypowiedzenie za bezskuteczne lub (w sytuacji, gdy umowa o pracę uległa już rozwiązaniu), aby przywrócił go do pracy. Jeśli sąd zdecyduje, że uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne lub przywrócenie do pracy jest niemożliwe lub niecelowe, zasądzi na rzecz pracownika odszkodowanie. Jeśli pracownik podejmie pracę w wyniku przywrócenia do pracy przez sąd, przysługuje mu wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy, jednak nie więcej niż za 2 miesiące, a jeśli okres wypowiedzenia wynosił 3 miesiące, nie więcej niż za 1 miesiąc.

Zobacz także
element element
Aktualności
Copyright © Nowoczesne Centrum Antywindykacji
wiwi