Aktualności

2021-07-26

Wypowiedzenie zmieniające – na czym polega i jakie niesie za sobą konsekwencje?

W trakcie trwania stosunku pracy różne czynniki mogą spowodować konieczność zmiany warunków pracy czy płacy, wynikających z łączącej pracownika z pracodawcą umowy o pracę. Zmiany te mogą spowodować polepszenie bądź odwrotnie – pogorszenie warunków pracy lub płacy pracownika i mogą zostać dokonane w drodze porozumienia zmieniającego, bądź kiedy pracownik nie wyrazi na nie zgody –…
2021-07-22

Niezgodne z prawem lub nieuzasadnione wypowiedzenie umowy o pracę – kiedy pracownik może dochodzić odszkodowania?

Jednym z możliwych sposobów zakończenia stosunku pracy jest wypowiedzenie umowy. Pracodawca, decydując się na rozwiązanie stosunku pracy za wypowiedzeniem, zobowiązany jest przestrzegać procedur przewidzianych w przepisach, bowiem wadliwe rozwiązanie stosunku pracy stwarza po stronie pracownika uprawnienie do dochodzenia od pracodawcy odszkodowania za bezprawne lub nieuzasadnione rozwiązanie umowy. W jakich sytuacjach wypowiedzenie umowy może zostać uznane…
2021-07-16

Ochrona konsumencka dla przedsiębiorców przewidziana w art. 385[5] kodeksu cywilnego

Wraz z dniem 1 stycznia 2021 r. weszły w życie bardzo ważne zmiany w prawie konsumenckim, dotyczące przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Dzięki wprowadzonym regulacjom, każda osoba fizyczna prowadząca własną działalność gospodarczą, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pomimo posiadania statusu przedsiębiorcy, w pewnych sytuacjach będzie mogła skorzystać z uprawnień do tej…
2021-07-05

Jak sprawdzić, czy spadek jest zadłużony?

W spadku można otrzymać różnego rodzaju długi. Często są one związane z zaciągniętymi kredytami lub pożyczkami. A ustalenie, czy zmarła osoba miała długi, nie jest wcale takie łatwe. Co zrobić, by nie przyjąć spadku z zadłużeniem? Skąd dowiedzieć się o istniejącym zadłużeniu? Na te pytania odpowiadamy w poniższym artykule. Zapraszamy do lektury! Gdzie sprawdzić długi…
2021-06-25

Zwolnienie dyscyplinarne, czyli rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, z winy pracownika

Zwolnienie dyscyplinarne, potocznie nazywane „dyscyplinarką” w Kodeksie pracy (dalej jako KP) występuje pod nazwą rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, do którego dochodzi z winy pracownika. Jest to tryb rozwiązania umowy o pracę, który niesie dla pracownika poważne konsekwencje, także w kontekście poszukiwania pracy w przyszłości. Jest ono trudne również z perspektywy prawodawcy, który musi…
2021-06-24

Jak i gdzie sprawdzić, czy nieruchomość nie jest zadłużona?

Kupno nieruchomości wiąże się zawsze z bardzo dużym, niejednokrotnie mocno obciążającym budżet, wydatkiem. Stąd też decyzję tę warto odpowiednio przeanalizować. By móc w pełni cieszyć się tą inwestycją i uniknąć przy tym kłopotliwych sytuacji, należy wnikliwie rozpatrzeć różne scenariusze, a zatem sprawdzić stan prawny nieruchomości, jak również jej zadłużenie publicznoprawne. Co należy wziąć pod uwagę?…
Copyright © Nowoczesne Centrum Antywindykacji
wiwi