Aktualności

2022-07-12

Wydanie nakazu zapłaty bez merytorycznej oceny postanowień umowy kredytowej niezgodne z Konstytucją – korzystne dla kredytobiorców wyroki Sądu Najwyższego z dnia 11 maja 2022 r.

Wyrokami z 11 maja 2022 r., Sąd Najwyższy w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych uwzględnił 2 z 15 dotychczas złożonych przez Prokuratora Generalnego skarg nadzwyczajnych, wywiedzionych od nakazów zapłaty - wydanych przez Sąd Okręgowy w Białymstoku oraz Sąd Okręgowy we Wrocławiu - w sprawach dotyczących kredytów frankowych. Sąd Najwyższy opowiedział się po stronie kredytobiorców…
2022-06-30

Praca zdalna – nowe przepisy w Kodeksie pracy coraz bliżej

We wtorek 7 czerwca rząd przekazał do Sejmu projekt nowelizacji Kodeksu pracy, która ma na stałe wprowadzić do niego pracę zdalną. Praca zdalna dotychczas nie była uregulowana w Kodeksie pracy, a przyjęta nowelizacja zakłada zastąpienie przez nowe regulacje przepisów dotyczących telepracy. Projekt nowelizacji Kodeksu pracy przewiduje szereg regulacji dotyczących pracy zdalnej, która ma zostać uregulowana…
2022-06-17

Rolowanie kredytu jako nieuczciwa praktyka rynkowa – Rzecznik Finansowy interweniuje w sprawie praktyk stosowanych przez KIM Finance Sp. z o.o. oraz inne firmy pożyczkowe

Udzielanie naprzemiennie konsumentom pożyczek refinansujących na spłatę poprzednich zobowiązań, pobierając za to wysokie prowizje (czyli tzw. rolowanie kredytu) jest nieuczciwą praktyką rynkową – taki wniosek płynie z wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie, wydanego dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie z powództwa Rzecznika Finansowego przeciwko KIM Finance sp. z o.o., sygnatura…
2022-06-13

Wzorce umów, a ochrona konsumenta

W współczesnym obrocie gospodarczym konsumenci codziennie, często nawet nie zdając sobie z tego sprawy, zawierają różnego rodzaju umowy z wykorzystaniem standardowych wzorców umownych przygotowanych wcześniej przez przedsiębiorców. Zawierając umowę z bankiem, zakładem ubezpieczeń czy dostawcą mediów konsument w zdecydowanej większości przypadków nie ma możliwości negocjowania warunków przedstawionej mu przez drugą stronę umowy. Może jedynie zdecydować…
2022-06-08

Wypadek przy pracy – co należy wiedzieć?

Przepisy Kodeksu pracy nakładają zarówno na pracodawcę jak i na pracownika szereg obowiązków, w tym m.in. związanych z przestrzeganiem przepisów i zasad BHP. Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy oraz zobowiązany jest chronić zdrowie i życie zatrudnianych pracowników poprzez zapewnienie w miejscu pracy bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Przestrzeganie…
2022-06-03

Wcześniejsza spłata lub nadpłata kredytu hipotecznego – postępowanie UOKiK

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowania wyjaśniające wobec 17 banków, których celem jest zbadanie czy i w jaki sposób weryfikowane banki rozliczają się z konsumentami nadpłacającymi kredyt hipoteczny lub dokonującymi wcześniejszej spłaty kredytu w całości. Rosnące stopy procentowe WIBOR 3M i 6M powodują wzrost rat kredytów hipotecznych spłacanych przez konsumentów. Coraz większe koszty…
Copyright © Nowoczesne Centrum Antywindykacji
wiwi