Aktualności

/ ALIOR BANK S.A. POKONANY! BEZSKUTECZNE WYPOWIEDZENIE UMOWY KREDYTOWEJ I ODDALONE POWÓDZTWO

ALIOR BANK S.A. POKONANY! BEZSKUTECZNE WYPOWIEDZENIE UMOWY KREDYTOWEJ I ODDALONE POWÓDZTWO
2017-06-03

Stan faktyczny

W dniu 21 kwietnia 2015 r. małżeństwo z Oleśnicy, Pani Elżbieta i Pan Piotr  podpisali z Alior Bank S.A. (wówczas Meritum Bank ICB S.A.) umowę kredytu gotówkowego w ramach którego Bank udzielił kredytu w wysokości 10 500,00 zł. Na podstawie umowy kredytu, kredytobiorcy zostali zobowiązaniu do zapłaty łącznej kwoty w wysokości 19 906,07 zł. Nasi klienci mieli problemy w spłacie kredytu. W dniu 21 grudnia 2016 r. Kredytobiorcy zostali wezwani do spłaty zaległości wynikającej z umowy kredytu w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wezwanie. Jednocześnie Bank w tym samym piśmie poinformował, że w przypadku braku spłaty zaległości w tym terminie bądź nie złożenia w analogicznym terminie wniosku o restrukturyzację zadłużenia, pismo  należy traktować jako wypowiedzenie umowy kredytu.

W dniu 5 stycznia 2017 r. Alior Bank S.A. skierował w elektronicznym postępowaniu upominawczym pozew o zapłatę kwoty 17 830,22 zł. E-sąd stwierdził brak podstaw do wydania nakazu zapłaty i przekazał sprawę do sądu właściwości ogólnej pozwanych. Sąd Rejonowy w Oleśnicy, I Wydział Cywilny, skierował sprawę do rozpoznania w postępowaniu zwykłym.

KWOTA POŻYCZKI

KWOTA DO SPŁATY

KWOTA SPŁACONA

KWOTA Z POZWU

ODDŁUŻENIE

10 500,00 zł

19 906,07 zł

2 075,85 zł

17 830,22 zł

17 830,22 zł

Ostateczne rozstrzygnięcie

Na całkowitą kwotę do zapłaty, której Alior Bank S.A. dochodził w postępowaniu sądowym, składały się następujące kwoty cząstkowe:

  • 8 315,15 zł – pozostała do spłaty kwota kredytu;
  • 3 937,50 zł – inne koszty kredytu;
  • 4 072,12 zł – wynagrodzenie prowizyjne;
  • 1 505,45 zł – odsetki umowne.

Złożyliśmy w imieniu Naszych klientów odpowiedź na pozew. Zgłosiliśmy zarzut nie wymagalności roszczenia dochodzonego przez Bank wobec nieskuteczności dokonanego wypowiedzenia umowy kredytu. W naszej ocenie połączenie w jednym piśmie wezwania do uregulowania należności i wypowiedzenia umowy na wypadek niezadośćuczynienia powyższemu wezwaniu, powodowało, że wypowiedzenie było bezskuteczne. Z tak sformułowanego pisma nie sposób wywnioskować tego, w jakiej dacie umowa ulega rozwiązaniu, w tym samym w jaki sposób liczyć należy okres jej wypowiedzenia.

Sąd podzielił naszą argumentację uznając roszczenie za przedwczesne i oddalił powództwo Banku w całości zasądzając na rzecz Naszych Klientów kwotę 3 617,00 zł tytułem kosztów procesu.

********

Masz zadłużenie w banku albo firmie pożyczkowej (parabanku)? Twój dług został skupiony przez Fundusz sekurytyzacyjny lub inny podmiot gospodarczy? Masz wątpliwości co uczciwości i zgodnego z prawem sposobu postępowania swojego kontrahenta?

Nowoczesne Centrum Antywindykacji bezpłatnie analizuje sprawy klientów, którzy zgłaszają się do Nas z powyższymi problemami. Posiadamy sprawdzone metody na wyjście ze spirali zadłużenia i skuteczne sposoby na walkę z prawnikami wierzycieli. Skutecznie walczymy o prawa Dłużników. Od lat zajmujemy się takimi sprawami, ciesząc się zaufaniem i satysfakcją swoich Klientów.

Zapraszamy do kontaktu z Nami!

Zobacz także
element element
Aktualności
Copyright © Nowoczesne Centrum Antywindykacji
wiwi