Aktualności

/ Co to jest upadłość likwidacyjna?

Co to jest upadłość likwidacyjna?
2022-01-17

Upadłość likwidacyjna to termin związany ze sprzedażą majątku niewypłacalnego dłużnika w celu zaspokojenia roszczeń wierzycieli. Jak przebiega to postępowanie? Dowiesz się z poniższego artykułu, w którym szczegółowo omawiamy pojęcie upadłości likwidacyjnej. Zapraszamy do lektury!

Spis treści (kliknij aby szybko przejść):

  1. Upadłość likwidacyjna – czym jest i jak przebiega?
  2. Upadłość układowa a likwidacyjna
  3. Jak długo trwa upadłość likwidacyjna?

Upadłość likwidacyjna – czym jest i jak przebiega?

Upadłość likwidacyjna to postępowanie, którego celem jest sprzedaż majątku niewypłacalnego dłużnika. Ma ona na celu pozyskanie środków pieniężnych na zaspokojenie roszczeń wierzycieli.

Postępowanie upadłościowe rozpoczyna się w momencie, kiedy sąd wydaje postanowienie o ogłoszeniu upadłości. Gdy tylko majątek dłużnika zostanie zajęty, konieczne jest jego zabezpieczenie. Wówczas pieczę nad nim przejmuje syndyk masy upadłościowej, który zajmuje się obsługą postępowania upadłościowego. Dokonuje czynności prawnych w imieniu własnym, ale na rachunek upadłego. Jego wynagrodzenie pokrywane jest ze sprzedanego majątku. Warto również nadmienić, że syndyk ma prawo sprzedać składnik majątku (np. nieruchomość), jeśli będzie potrzebował środków na pokrycie kosztów postępowania.

Syndyk ma za zadanie dokonać spisu inwentarza oraz oszacować wartość masy upadłościowej. Następnie sporządza on plan likwidacyjny, w którym muszą znaleźć się dokładne informacje na temat tego, jak będzie przebiegała sprzedaż majątku upadłego, a więc na przykład, czy majątek będzie sprzedany w całości czy masa upadłościowa zostanie podzielona na mniejsze składniki. Po realizacji planu sąd upadłościowy stwierdza zakończenie postępowania, a przedsiębiorstwo upadłego dłużnika przestaje istnieć.

Upadłość układowa a likwidacyjna

Choć do dzisiaj używa się dwóch terminów, takich jak „upadłość układowa” oraz „upadłość likwidacyjna”, to każda upadłość, która ogłaszana jest po 1 stycznia 2016 r., jest upadłością likwidacyjną. Wówczas zaczęła bowiem obowiązywać ustawa, która wprowadziła zmiany w prawie restrukturyzacyjnym. Spowodowały one likwidację terminu „upadłości układowej”. Od tej pory funkcjonuje wyłącznie określenie „upadłość likwidacyjna”. Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. uregulowała procedury układowe, a więc te, zmierzające do zawarcia układu, oddzielając je od upadłości firmy.

Zanim ustawa weszła w życie, dłużnik miał możliwość zawarcia układu generalnego z wierzycielami, jednak tylko w postepowaniu upadłościowym, a więc w ramach upadłości układowej. W skutek zmian pojęcie upadłości układowej zostało zlikwidowane. Obecnie ogłasza się upadłość lub otwiera się restrukturyzację.

Jak długo trwa upadłość likwidacyjna?

Podobnie jak w przypadku upadłości konsumenckiej, trudno jest przewidzieć, jak długo potrwa upadłość likwidacyjna. Nie istnieją w tym przypadku żadne ustawowe terminy. Sam etap sprzedaży majątku dłużnika może potrwać rok, a nawet dłużej.

Jeśli masz szczegółowe pytania lub potrzebujesz kompleksowego wsparcia w sprawach dotyczących upadłości likwidacyjnej, skorzystaj z pomocy prawnej dla firm.

Zobacz także
element element
Aktualności
Copyright © Nowoczesne Centrum Antywindykacji
wiwi