Aktualności

/ Jak sprawdzić, czy spadek jest zadłużony?

Jak sprawdzić, czy spadek jest zadłużony?
2021-07-05

W spadku można otrzymać różnego rodzaju długi. Często są one związane z zaciągniętymi kredytami lub pożyczkami. A ustalenie, czy zmarła osoba miała długi, nie jest wcale takie łatwe. Co zrobić, by nie przyjąć spadku z zadłużeniem? Skąd dowiedzieć się o istniejącym zadłużeniu? Na te pytania odpowiadamy w poniższym artykule. Zapraszamy do lektury!

Gdzie sprawdzić długi zmarłego?

Gdy spadkodawca umiera i nikt z rodziny oraz krewnych nie wie, czy posiadał on długi, a przy tym nie posiada żadnych dokumentów, które by o tym informowały, konieczne jest szukanie innych sposobów na sprawdzenie, czy spadek jest zadłużony. Jednym z nich jest zweryfikowanie informacji o długach zmarłego w rejestrach dłużników, takich jak BIK (Biuro Informacji Kredytowej) oraz BIG (Biuro Informacji Gospodarczej), np. ERIF (Europejski Rejestr Informacji Finansowej) czy KRD (Krajowy Rejestr Długów). By móc uzyskać informacje, najlepiej powoływać się na toczące się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku. Do wniosku należy dołączyć także akt zgonu. Warto pamiętać, że nie w każdym miejscu uda się uzyskać tego rodzaju informacje. Często udzielenie ich będzie możliwe dopiero w momencie, gdy spadkobiercy zdecydują się na przyjęcie spadku.

Oprócz wspomnianego powyżej sposobu, istnieje jeszcze druga metoda zweryfikowania, czy zmarły miał jakiekolwiek długi. W tym celu należy złożyć w sądzie wniosek o wykonanie spisu inwentarza. Przeprowadza go komornik, który ma za zadanie ocenić skład spadku. W przygotowanym dokumencie znajdą się również informacje dotyczące tego, czy spadkodawca miał długi.

Jak sprawdzić zadłużenie przed przyjęciem spadku?

Zweryfikowanie, jaka jest rzeczywista liczba długów, która pozostała po śmierci spadkodawcy, nie jest zadaniem łatwym. Szczególnie w przypadku nagłej śmierci spadkobiercy mają problem w z ustaleniem liczby wierzycieli. Rodzina i krewni często zastanawiają się, czy po śmierci spadkodawcy możliwe jest przedawnienie długu bankowego. Owszem, jest możliwe, jeśli wierzyciel nie podejmie żadnych działań w celu odzyskania pieniędzy w ustawowym terminie.

Bardzo często pada również pytanie, co z długiem w ZUS. Czy możliwe jest umorzenie długu ZUS? Tak, umorzenie takiego długu jest możliwe, jeśli ZUS stwierdzi całkowitą nieściągalność należności. W przypadku, gdy mowa o dziedziczeniu długów, umorzenie ma miejsce w przypadku, gdy dłużnik nie pozostawił żadnego majątku. Inna sytuacja to taka, w której spadkobierca jest w trudnej sytuacji finansowej oraz rodzinnej (gdy po opłaceniu należności składkowych nie może zaspokoić niezbędnych potrzeb życiowych lub poniósł straty materialne w wyniku klęski żywiołowej czy innego nadzwyczajnego zdarzenia) lub gdy spadkobierca choruje przewlekle lub opiekuje się przewlekle chorym członkiem rodziny.

Po śmierci spadkodawcy warto również poszukać jego korespondencji. Być może wśród listów uda się odszukać wyciągi z konta, umowy kredytu, wezwania do zapłaty czy zaległe faktury. Z taką dokumentacją łatwiej będzie zdecydować, jakie kolejne kroki podjąć.

Zobacz także
element element
Aktualności
Copyright © Nowoczesne Centrum Antywindykacji
wiwi