Aktualności

/ Na czym polega wydziedziczenie? Jak i kiedy można wydziedziczyć? Co daje wydziedziczenie?

Na czym polega wydziedziczenie? Jak i kiedy można wydziedziczyć? Co daje wydziedziczenie?
2022-10-27


Spis treści:

  1. Czym jest wydziedziczenie i jakie są przyczyny wydziedziczenia?
  2. W jaki sposób można wydziedziczyć i kiedy wydziedziczenie jest skuteczne?
  3. Jak bronić się przed wydziedziczeniem? Jak zakwestionować wydziedziczenie?

Spadkodawca – w świetle prawa polskiego – jest osobą, która może zdecydować o wydziedziczeniu i może tego dokonać wyłącznie w testamencie. Wówczas osobie wydziedziczonej nie przysługuje prawo do zachowku. Na czym polega wydziedziczenie? W jaki sposób można wydziedziczyć i jakie są skutki wydziedziczenia? Odpowiedź znajdziesz w poniższym artykule. Zapraszamy do lektury!

Czym jest wydziedziczenie i jakie są przyczyny wydziedziczenia?

Wydziedziczenie jest to instytucja prawa spadkowego, a zasady dotyczące wydziedziczenia szczegółowo określa Kodeks cywilny. Tak więc, jak wskazuje art. 1008 k.c.: „Spadkodawca może w testamencie pozbawić zstępnych, małżonka i rodziców zachowku (wydziedziczenie), jeżeli uprawniony do zachowku:

  1. wbrew woli spadkodawcy postępuje uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego;
  2. dopuścił się względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci;
  3. uporczywie nie dopełnia względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych”.

Wydziedziczenie powoduje, że osoba wydziedziczona nie może domagać się zachowku, czyli nie tylko przestaje być spadkobiercą, ale także jest pozbawiona tego prawa. Warto jednak dodać, że spadkodawca musi dokładnie wskazać osobę wydziedziczoną oraz powód jej wydziedziczenia.

W jaki sposób można wydziedziczyć i kiedy wydziedziczenie jest skuteczne?

Jak wspominaliśmy, spadkodawca ma prawo do wydziedziczenia spadkobiercy i może to zrobić wyłącznie w testamencie. Nie musi on wnosić pozwu przeciwko spadkobiercy o wyłączenie go z zachowku. Tak więc ważność wydziedziczenia zależy od ważności testamentu. Co istotne, wydziedziczenie staje się skuteczne dopiero w momencie otwarcia spadku. Oznacza to, że w sytuacji, gdy relacje między spadkodawcą a osobą wydziedziczoną ulegną poprawie, spadkodawca może odwołać wydziedziczenie.

Jak bronić się przed wydziedziczeniem? Jak zakwestionować wydziedziczenie?

By obronić się przed wydziedziczeniem, osoba wydziedziczona w testamencie ma do wyboru trzy drogi postępowania:

  • podważenie testamentu,
  • zakwestionowanie wydziedziczenia,
  • uzyskanie przebaczenia od spadkodawcy.

Jeśli chodzi o podważenie testamentu, jest to możliwe wówczas, gdy został on sporządzony pod wpływem błędu lub groźby. By natomiast zakwestionować przyczyny wydziedziczenia, konieczne jest zebranie dowodów świadczących o tym, że przyczyny wydziedziczenia wskazane przez spadkodawcę w testamencie nie mają odzwierciedlenia w rzeczywistości. Trzecią drogą postępowania, dzięki której osoba wydziedziczona może obronić się przed wydziedziczeniem, jest udowodnienie przed sądem, że spadkodawca jej przebaczył. Dziedzicząc spadek, warto dowiedzieć się także, jak sprawdzić, czy spadek jest zadłużony.

Zobacz także
element element
Aktualności
Copyright © Nowoczesne Centrum Antywindykacji
wiwi