Aktualności

/ PROBLEMY ZE SPŁATĄ KREDYTU BANKOWEGO LUB POŻYCZKI

PROBLEMY ZE SPŁATĄ KREDYTU BANKOWEGO LUB POŻYCZKI
2017-02-23

Niewiele konsumentów korzystających z ofert pożyczkowych podmiotów działających na rynku finansowym zdaje sobie sprawę, że firmy pożyczkowe często wykorzystują naiwność i niewiedzę swoich klientów o produktach finansowych i regulacjach prawnych ich dotyczących.  Praktyka sądowa  pokazuje, że na rynku finansowym nadal działają firmy pożyczkowe, które w umowach stosują zabieg mnożenia dodatkowych opłat (opłat przygotowawczych, opłat za obsługę pożyczki w domu, opłat za prolongatę w spłacie pożyczki, kosztów ubezpieczenia pożyczki) i prowizji, pomimo że formalnie ograniczają wysokość odsetek do poziomu zgodnego z treścią art. 359 § 2 [1] kodeksu cywilnego, a zatem – obecnie do 14 % w skali roku. Wynagrodzenie pobierane przez firmy pożyczkowe niejednokrotnie ma charakter lichwiarski, w żaden sposób nieprzystający do wynagrodzenia możliwego do osiągnięcia w uczciwym obrocie gospodarczym. Trzeba wyraźnie podkreślić, że zgodnie z obecnie obowiązującymi regulacjami prawa konsumenckiego takie praktyki są niedopuszczalne, a postanowienia umowne nakładające na biorącego pożyczkę wygórowane koszty pożyczki są postanowieniami niedozwolonymi (abuzywnymi) i jako takie nie wiążą stron umowy pożyczki. Koszty te nie mają żadnego racjonalnego uzasadnienia i ekonomicznego powiązania z faktycznie poniesionymi wydatkami. Opłaty te często stanowią nie tylko niczym nieuzasadnioną dolegliwość dla konsumenta, ale przede wszystkim są pomyślane jako źródło dodatkowego zarobkowania dla pożyczkodawcy.

Niestety, pożyczkobiorcy często zastraszeni w wyniku działań podejmowanych przez windykatorów działających na zlecenie firm pożyczkowych albo też chcąc uniknąć wstydu przed rodziną i sąsiadami spłacają należności, które nie są należne dla pożyczkodawcy (często kwoty te stanowią wielokrotność faktycznie pożyczonych pieniędzy). W celu wyeliminowania patologii na rynku usług finansowych polegającej na udzielaniu pożyczek o charakterze lichwiarskim, w dniu 11 marca 2016 r. weszła w życie tzw. ustawa antylichwiarska, dzięki której miała zostać ograniczona samowolka firm udzielających pożyczek w zakresie wysokości kosztów pożyczki. Praktyka pokazuje, że ustawa nie spełniła swojego zadania, a pożyczkobiorca musi bronić swoich praw przed sądami.

******

Nowoczesne Centrum Antywindykacji reprezentuje Klientów, którzy zmagają się z problemem zadłużenia zarówno w sądzie jak i podczas negocjacji z wierzycielami.

Bezpłatnie analizujemy sprawy klientów, którzy zgłaszają się do Nas z powyższymi problemami. Pomagamy wyjść z problemów finansowych i pozbyć się długu. Posiadamy sprawdzone metody na wyjście ze spirali zadłużenia i skuteczne sposoby na walkę z prawnikami wierzycieli. Skutecznie walczymy o prawa Dłużników. Od lat zajmujemy się takimi sprawami, ciesząc się zaufaniem i satysfakcją swoich Klientów.

Zapraszamy do kontaktu z Nami!

Zobacz także
element element
Aktualności
Copyright © Nowoczesne Centrum Antywindykacji
wiwi