Aktualności

/ Przyspieszone postępowanie układowe

Przyspieszone postępowanie układowe
2022-05-06

Przyspieszone postępowanie układowe jest to jeden z czterech rodzajów postępowań restrukturyzacyjnych. Ma na celu uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika poprzez zawarcie układu z wierzycielem lub wierzycielami. Taka forma postępowania pozwala na zawarcie porozumienia w krótszym czasie. Dowiedz się, na czym polega przyspieszone postępowanie układowe. Zapraszamy do lektury!

Spis treści:

 1. Co to jest przyspieszone postępowanie układowe? Ile trwa przyspieszone postępowanie układowe?
 2. Jak przygotować wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego?

Co to jest przyspieszone postępowanie układowe? Ile trwa przyspieszone postępowanie układowe?

Przyspieszone postępowanie układowe ma na celu uniknięcie ogłoszenia upadłości układowej przez dłużnika. Jest to alternatywa dla tradycyjnego postępowania układowego. Pozwala bowiem na zawarcie porozumienia znacznie szybciej. W jakiej sytuacji można zdecydować się na to rozwiązanie? Przedsiębiorca ma prawo wybrać ten rodzaj procedury wyłącznie w sytuacji, gdy suma wierzytelności spornych nie przekracza 15% ogólnej sumy wierzytelności uprawnionych do głosowania nad układem.

Do zawarcia układu w przypadku przyspieszonego postępowania układowego dochodzi po sporządzeniu oraz zatwierdzeniu spisu wierzytelności. Ponieważ procedura odbywa się w trybie uproszczonym, sąd rozpatruje wniosek o otwarcie i przeprowadzenie przyspieszonego postępowania układowego na posiedzeniu niejawnym, opierając się na dokumentach dołączonych do wniosku.

Wydanie rozstrzygnięcia następuje w terminie około 7 dni od dnia złożenia wniosku. Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, sąd przydziela dłużnikowi niezależnego nadzorcę sądowego. Co więcej, otrzymuje on natychmiastowe zabezpieczenie przed działaniami egzekucyjnymi prowadzonymi przez wierzyciela czy wierzycieli. Dodatkowo prowadzone procesy egzekucyjne zostają zawieszone, dzięki czemu dłużnik może zadbać o wyprowadzenie swojego przedsiębiorstwa z zadłużenia i ochronę praw pracowniczych.

Przyspieszone postępowanie układowe najczęściej trwa od dwóch do czterech miesięcy.

Jak przygotować wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego?

Jak przygotować wniosek? Co powinno się w nim znaleźć? Na to pytanie najlepiej odpowiada art. 277 Kodeksu postępowania cywilnego, który mówi o tym, że wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego powinien zawierać:

 • imię i nazwisko dłużnika / jego nazwę oraz numer PESEL / numer w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • aktualny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników,
 • bilans sporządzony przez dłużnika dla celów postępowania,
 • lokalizacje, w których znajduje się przedsiębiorstwo lub inny majątek dłużnika,
 • propozycje układowe, jak również plan restrukturyzacyjny oraz odpisy propozycji układowych w liczbie wystarczającej do doręczenia wszystkim wierzycielom,
 • wykaz wierzycieli,
 • sumę wierzytelności,
 • wykaz i sumę wierzytelności spornych.

Dodatkowo do wniosku dłużnik powinien dołączyć:

 • odpis wniosku,
 • odpisy załączników,
 • pisemne oświadczenie o prawdziwości i zupełności informacji znajdujących się w złożonych dokumentach.
Zobacz także
element element
Aktualności
Copyright © Nowoczesne Centrum Antywindykacji
wiwi