Aktualności

/ Upadłość układowa – co to jest i co oznacza?

Upadłość układowa – co to jest i co oznacza?
2022-01-21

Upadłość układowa jest to termin, który funkcjonował na gruncie ustawy Prawo upadłościowe. Tak, funkcjonował, ponieważ od końca 2015 roku jest już nieaktualny. Co od tej pory zmieniło się w przepisach prawnych? Dowiesz się z naszego artykułu. Zapraszamy do lektury!

Spis treści (kliknij aby szybko przejść):

  1. Upadłość układowa w świetle poprzedniego stanu prawnego
  2. Upadłość układowa a aktualny stan prawny
  3. Upadłość układowa – co warto wiedzieć?

Upadłość układowa w świetle poprzedniego stanu prawnego

Pojęcie upadłości układowej funkcjonowało na gruncie ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze do końca roku 2015. Była to upadłość z możliwością zawarcia układu, a jej główny cel to przeprowadzenie postępowania upadłościowego w taki sposób, by w maksymalnym stopniu zaspokoić roszczenia wierzycieli. Stąd też w momencie, gdy we wniosku o ogłoszenie upadłości uargumentowane zostało, że wierzyciele zostaną zaspokojeni w wyższym stopniu w drodze układu niż w przypadku likwidacji, wówczas sąd ogłaszał upadłość z możliwością zawarcia układu.

W sytuacji postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu to upadły pod nadzorem nadzorcy sądowego zarządzał majątkiem przedsiębiorcy. Chyba że sąd wyznaczył zarządcę w postępowaniu upadłościowym układowym, wówczas to on sprawował pieczę nad majątkiem.

Upadłość układowa a aktualny stan prawny

Zasadniczo od początku 2016 pojęcie upadłości układowej nie funkcjonuje. Wówczas weszła bowiem w życie ustawa Prawo restrukturyzacyjne, która mówi o tym, że upadłość obejmuje wyłącznie sytuację zmierzającą do likwidacji przedsiębiorstwa. Formy zawarcia układu reguluje zaś prawo restrukturyzacyjne.

Obecnie dużo większy nacisk kładzie się na dążenie do zawarcia układu pomiędzy dłużnikiem (a nie upadłym) a wierzycielami w toku postępowania restrukturyzacyjnego. Warto również dodać, że postępowanie to prowadzone jest przy wsparciu doradcy restrukturyzacyjnego, który może wykonywać funkcje syndyka w upadłości, a także nadzorcy lub zarządcy w sytuacji, gdy przeprowadzana jest dla przykładu restrukturyzacja Jest to zawód regulowany, który został utworzony właśnie w wyniku wejścia w życie ustawy Prawo restrukturyzacyjne.

Upadłość układowa – co warto wiedzieć?

Upadłość układowa to już przeszłość. Obecnie możemy zauważyć rosnącą popularność restrukturyzacji. Co więcej, coraz częściej postępowania restrukturyzacyjne kończą się układem, co jest zasadniczym celem postępowania restrukturyzacyjnego. Propozycje układowe złożyć może zarówno dłużnik, jak i syndyk czy wierzyciel.

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej dla firm w kwestii upadłości układowej lub wsparcia w postępowaniach dotyczących upadłości konsumenckiej, zgłoś się do nas. Nowoczesne Centrum Antywindykacji oferuje usługi prawne zarówno dla klientów indywidualnych, jak i dla przedsiębiorców, których celem jest skuteczna walka o prawa najsłabszych stron stosunku prawnego.

Zobacz także
element element
Aktualności
Copyright © Nowoczesne Centrum Antywindykacji
wiwi