Aktualności

/ SPRZEDAŻ DŁUGU PRZEZ BRE BANK S.A. DO PROKURA NSFIZ. PRZEDAWNIONE ROSZCZENIE I WYGRANA KLIENTKI

SPRZEDAŻ DŁUGU PRZEZ BRE BANK S.A. DO PROKURA NSFIZ. PRZEDAWNIONE ROSZCZENIE I WYGRANA KLIENTKI
2017-05-07

SPRZEDAŻ DŁUGU

1. Stan faktyczny.

Tym razem zgłosiła się do Nas Pani Ewa z Kiełczowa, od której firma Kruk S.A. działająca w imieniu PROKURA NSFIZ domagała się zapłaty kwoty przekraczającej 70 000 zł. Zadłużenie wynikało z umowy kredytowej podpisanej przez Panią Ewę z BRE Bankiem S.A. w dniu 20 maja 2008 r. W 2014 r. Bank sprzedał jednak wierzytelność przysługującą mu w stosunku do Naszej klientki dla PROKURA NSFIZ. Z kolei pełnomocnik Funduszu Sekurytyzacyjnego złożył do Sądu pozew o zapłatę kwoty 72 331,58 zł.

Sąd Rejonowy w Oleśnicy, do którego został skierowany pozew,  odmówił wydania nakazu zapłaty i skierował sprawę do postępowania zwykłego, w którym reprezentowaliśmy Panią Ewę.

KWOTA KREDYTU

KWOTA DO SPŁATYKWOTA SPŁACONA

KWOTA NA POZWIE

ODDŁUŻENIE

38 737, 00 zł

79 281,58 zł

6 950,00 zł

72 331, 58 zł

72 331,58 zł

2. Ostateczne rozstrzygnięcie

Na całkowitą kwotę do zapłaty, której PROKURA NSFIZ dochodziła w postępowaniu sądowym, składały się następujące kwoty cząstkowe:

  • 31 787,00 zł – pozostała cześć kapitału kredytu;
  • 1 937,00 zł – prowizja;
  • 38 607,58 zł – odsetki umowne.

Złożyliśmy w imieniu Naszej Klientki odpowiedź na pozew i reprezentowaliśmy Panią Ewę na rozprawie na której podnieśliśmy stosowne argumenty. W naszej ocenie, roszczenie było w całości przedawnione. Zgodnie bowiem z art. 118 kodeksu cywilnego termin przedawnienia roszczeń z umowy kredytu, jako związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej banku wynosi 3 lata, licząc od dnia, w którym roszczenia stały się wymagalne.

Na skutek złożonego przez Nas pisma PROKURA NSFIZ poddała się i wycofała pozew z sądu. W takiej sytuacji, w zasadzie, Sąd nie miał innego wyjścia jak umorzyć postępowanie. Ponadto, PROKURA NSFIZ została zobowiązana do zapłaty kosztów procesu w wysokości 5 417,00 zł.

Trzeba pamiętać, że wierzyciel nie zawsze będzie miał podstawy prawne do uzyskania prawomocnego orzeczenia sądowego zaopatrzonego w klauzulę wykonalności, które umożliwi mu prowadzenie egzekucji komorniczej.

********

Masz zadłużenie w banku albo firmie pożyczkowej (parabanku)?  Twój dług został skupiony przez Fundusz sekurytyzacyjny lub inny podmiot gospodarczy? Masz wątpliwości co uczciwości i zgodnego z prawem sposobu postępowania swojego kontrahenta?

Nowoczesne Centrum Antywindykacji bezpłatnie analizuje sprawy klientów, którzy zgłaszają się do Nas z powyższymi problemami. Posiadamy sprawdzone metody na wyjście ze spirali zadłużenia i skuteczne sposoby na walkę z prawnikami wierzycieli. Skutecznie walczymy o prawa Dłużników. Od lat zajmujemy się takimi sprawami, ciesząc się zaufaniem i satysfakcją swoich Klientów.

Zapraszamy do kontaktu z Nami!

Zobacz także
element element
Aktualności
Copyright © Nowoczesne Centrum Antywindykacji
wiwi