Aktualności

/ Syndyk a komornik – różnice

Syndyk a komornik – różnice
2022-09-22

Syndyk i komornik pełnią dwie zupełnie odmienne funkcje. To bardzo ważne i powinni o tym wiedzieć w szczególności dłużnicy oraz wierzyciele. Dlaczego? Otóż standardową procedurą, która stosowana jest w celu egzekucji należności, jest postępowanie egzekucyjne prowadzone przez komornika. Natomiast w przypadku, gdy dłużnik ogłosi upadłość, inicjowane jest postępowanie upadłościowe, w którym ważną rolę pełni syndyk. Jakie są więc główne różnice między syndykiem a komornikiem? Odpowiadamy!


Spis treści:

 1. Syndyk a komornik – co ich różni?
 2. Kim jest syndyk i jakie ma zadania?
 3. Komornik – jakie czynności wykonuje?

Syndyk a komornik – co ich różni?

Syndyk i komornik to funkcje, które występują w zupełnie innych postępowaniach. Otóż syndyk jest pozasądowym organem postępowania upadłościowego, który przejmuje zarządzanie nad majątkiem upadłego dłużnika. Z kolei komornik jest sądowym organem postępowania egzekucyjnego, które prowadzone jest przeciwko dłużnikowi.

Jak można zauważyć, w obu przypadkach kluczowe jest odzyskanie przez wierzycieli należności od dłużnika, jednak osiągane jest to w różny sposób. Jeśli chodzi o procedurę upadłościową, mamy do czynienia z grupowym dochodzeniem wierzytelności. W wyniku tej procedury upadły dłużnik traci prawo do zarządzania swoim majątkiem, który jest następnie likwidowany, a pozyskane środki przeznaczane są na spłatę wierzycieli. Z kolei postępowanie egzekucyjne toczy się na linii wierzyciel-dłużnik, co oznacza, że nie jest to procedura zbiorowego dochodzenia należności.

Kim jest syndyk i jakie ma zadania?

Syndyk pełni funkcję zarządzającego majątkiem podmiotu, wobec którego ogłoszono upadłość konsumencką czy gospodarczą, obejmującą likwidację majątku upadłego. Powoływany jest przez sąd w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości. Do jego najważniejszych zadań należy:

 • sporządzenie spisu inwentarza,
 • oszacowania wartości masy upadłości,
 • likwidacja majątku upadłego,
 • opracowanie planu likwidacji masy upadłości,
 • poinformowanie wierzycieli o ogłoszeniu upadłości przez dłużnika,
 • przygotowanie listy wierzytelności,
 • wszczynanie postępowań sądowych dotyczących masy upadłości,
 • zarządzanie majątkiem upadłego.

Komornik – jakie czynności wykonuje?

Komornik to funkcjonariusz publiczny, który działa przy sądzie rejonowym. Jego zadaniem jest prowadzenie egzekucji sądowej, czyli dążenie do ściągnięcia z majątku dłużnika należności dla wierzyciela. Komornik ma prawo do:

 • oszacowania majątku dłużnika,
 • sporządzenia spisu inwentarza,
 • przejęcia odpowiedniej części wynagrodzenia na pracę dłużnika,
 • sprzedania nieruchomości dłużnika,
 • zajęcia rachunku bankowego dłużnika,
 • zlicytowania majątku ruchomego dłużnika,
 • skorzystania ze środków przymusu, a także wsparcia policji.

Masz problem z zadłużeniem i nie wiesz, jak sobie z nim poradzić? Nowoczesne Centrum Antywindykacji oferuje usługi w zakresie antywindykacji i pomocy dla zadłużonych, będących zarówno osobami fizycznymi, jak i przedsiębiorcami.

Zobacz także
element element
Aktualności
Copyright © Nowoczesne Centrum Antywindykacji
wiwi