Aktualności

/ Unieważnienie umowy kredytowej w złotówkach

Unieważnienie umowy kredytowej w złotówkach
2023-06-05

Unieważnienie umowy kredytu złotówkowego to kwestia, która budzi zainteresowanie wielu osób. Kredyty hipoteczne w złotówkach są powszechnym sposobem finansowania zakupu nieruchomości, jednak niekiedy mogą wystąpić sytuacje, które skłaniają do zastanowienia się nad unieważnieniem takiej umowy. W tym artykule przyjrzymy się bliżej temu zagadnieniu, zastanawiając się nad możliwością unieważnienia umowy kredytu hipotecznego w złotówkach oraz skutkami, jakie to za sobą niesie. Przeanalizujemy także, jakie są podstawy do unieważnienia umowy oraz jakie są szanse na wygraną w sprawach dotyczących unieważnienia kredytu złotówkowego. Jeśli jesteś zainteresowany tematyką kredytów hipotecznych i unieważnianiem umów kredytowych, zachęcamy do lektury tego artykułu.


Spis treści:

  1. Unieważnienie umowy kredytu hipotecznego w złotówkach – czy jest możliwe?
  2. Umowa kredytowa – kiedy jest nieważna?
  3. W jaki sposób można unieważnić kredyt hipoteczny w złotówkach?
  4. Unieważnienie umowy kredytowej w złotówkach – jakie są konsekwencje?
  5. Sprawy o unieważnienie kredytu złotówkowego – jakie są szanse na wygraną?
  6. Unieważnienie umowy kredytu złotówkowego – podsumowanie

Unieważnienie umowy kredytu hipotecznego w złotówkach – czy jest możliwe?

Kredyt hipoteczny w złotówkach jest jednym z najpopularniejszych sposobów finansowania zakupu nieruchomości. Niemniej jednak, w niektórych sytuacjach mogą pojawić się okoliczności, które skłaniają do zastanowienia się nad unieważnieniem umowy kredytowej. Czy jest to możliwe? Wszystko zależy od tego, z czego wynika unieważnienie. Istnieje kilka czynników, które mogą stanowić do tego podstawę.

Umowa kredytowa – kiedy jest nieważna?

W przypadku wniosku o unieważnienie umowy, sąd stwierdza, że strony zawarły wiążącą umowę kredytową, ale z uwagi na okoliczności związane z jej zawarciem, realizacją lub innymi czynnikami, sąd podejmuje decyzję, że taka umowa nie powinna pozostawać w mocy i wówczas ją unieważnia.

Jednym z najczęstszych powodów unieważnienia umowy kredytowej jest naruszenie przez bank przepisów prawa lub przepisów umowy, na podstawie których udzielono kredytu. Jeśli bank działał w sposób sprzeczny z obowiązującymi przepisami lub nie wywiązał się ze swoich zobowiązań, istnieje podstawowy argument dla unieważnienia umowy kredytowej.

Warto w tym miejscu dodać, że często pomijanym przez kredytobiorców roszczeniem jest wniosek o stwierdzenie nieważności tylko niektórych postanowień umowy kredytowej. W przypadku kredytów udzielanych we frankach, unieważnienie umowy frankowej jest to tzw. „odfrankowienie” kredytu, ponieważ ma na celu usunięcie postanowień umownych odnoszących się do szwajcarskiej waluty. To roszczenie nie prowadzi do unieważnienia całej umowy, a jedynie modyfikuje pewne jej postanowienia, co jest ogromną pomocą frankowiczom. W przypadku kredytów udzielanych w złotówkach, kredytobiorcy mogą podjąć próbę usunięcia z umowy klauzul dotyczących jedynie zasad oprocentowania kredytu. Jeśli sprawa zakończy się sukcesem, umowa kredytu nadal będzie ważna, ale już bez określonych postanowień.

W jaki sposób można unieważnić kredyt hipoteczny w złotówkach?

Procedura unieważnienia umowy kredytowej w złotówkach może być skomplikowana i wymagać pomocy prawnej. Z jednej strony można spróbować zawrzeć ugodę z bakiem, która będzie określała dokładne zasady zwrotu udzielonego kapitału. Jednak banki nieczęsto chcą pomagać kredytobiorcą, czego przykładem są sprawy frankowe. Tak więc najczęściej niezbędne jest wystąpienie na drogę sądową z roszczeniem, które będzie stosowne do sytuacji danego kredytobiorcy.

Unieważnienie umowy kredytowej w złotówkach – jakie są konsekwencje?

Jeśli unieważnienie umowy kredytu złotowego zostanie z powodzeniem zrealizowane, to oznacza, że umowa jest uznawana za nieważną. W praktyce oznacza to, że kredytobiorca nie musi już spłacać kredytu i jest zwolniony z wszelkich zobowiązań wobec banku. Jednakże należy pamiętać, że kredytobiorca ma obowiązek zwrócenia bankowi kwoty, którą od niego otrzymał.

Warto również dodać, że hipoteka jest rodzajem zabezpieczenia roszczeń banku względem kredytobiorcy z tytułu udzielonego kredytu. Jeśli dochodzi do unieważnienia umowy, wówczas skutkuje to również unieważnieniem ustanowionych na jej podstawie zabezpieczeń, w tym hipoteki. Co ważne, w takim wypadku konieczne jest zadbanie o wykreślenie hipoteki z ksiąg wieczystych.

Sprawy o unieważnienie kredytu złotówkowego – jakie są szanse na wygraną?

Szanse na wygraną w sprawie unieważnienia umowy kredytu złotówkowego zależą od wielu czynników. Warto zaznaczyć, że nie ma gwarancji sukcesu, ponieważ decyzja o unieważnieniu umowy należy do sądu. Ważne jest jednak zgromadzenie solidnych dowodów na naruszenie przez bank przepisów prawa lub umowy oraz korzystanie z usług doświadczonego prawnika specjalizującego się w tego rodzaju sprawach.

Unieważnienie umowy kredytu złotówkowego – podsumowanie

Unieważnienie umowy kredytu złotówkowego nie jest prostym procesem i wymaga profesjonalnego wsparcia prawnego. Główne powody unieważnienia umowy kredytowej to naruszenie przez bank przepisów prawa lub umowy. Istnieje wiele czynników wpływających na szanse na wygraną w takiej sprawie, dlatego ważne jest zgromadzenie solidnych dowodów i skonsultowanie się z doświadczonym prawnikiem. Ostateczna decyzja o unieważnieniu umowy należy do sądu, a jej rezultat może być różny w zależności od okoliczności konkretnego przypadku. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub potrzeby pomocy w związku z unieważnieniem umowy kredytu złotówkowego, warto skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w tej dziedzinie.

Zobacz także
element element
Aktualności
Copyright © Nowoczesne Centrum Antywindykacji
wiwi