Aktualności

2021-06-24

Jak i gdzie sprawdzić, czy nieruchomość nie jest zadłużona?

Kupno nieruchomości wiąże się zawsze z bardzo dużym, niejednokrotnie mocno obciążającym budżet, wydatkiem. Stąd też decyzję tę warto odpowiednio przeanalizować. By móc w pełni cieszyć się tą inwestycją i uniknąć przy tym kłopotliwych sytuacji, należy wnikliwie rozpatrzeć różne scenariusze, a zatem sprawdzić stan prawny nieruchomości, jak również jej zadłużenie publicznoprawne. Co należy wziąć pod uwagę?…
2021-06-21

Naliczanie odsetek od odsetek – czy jest zgodne z prawem?

Podjęcie decyzji o zaciągnięciu zobowiązania finansowego w postaci pożyczki czy kredytu, w większości przypadków wiąże się z koniecznością zwrotu nie tylko udostępnionego kapitału, ale również odsetek naliczonych od pożyczonej kwoty. Odsetki stanowią wynagrodzenie dla pożyczkodawcy/kredytodawcy za udzielenie nam świadczenia pieniężnego. Ich wysokość uzależniona jest od stopy procentowej oraz czasu, na jaki zaciągamy kredyt czy pożyczkę.…
2021-06-07

Kredyty indeksowane i denominowane – czym są i jakie występują pomiędzy nimi różnice?

Zarówno kredyt indeksowany jak i denominowany należą do kredytów walutowych, które jeszcze kilka lat temu cieszyły się dużą popularnością. Wiązało się to z atrakcyjnym kursem franka szwajcarskiego oraz niskim oprocentowaniem kredytów proponowanym przez banki. Obecnie kredyty w obcej walucie zarezerwowane są dla konkretnej grupy klientów, co pozostaje w ścisłym związku z Rekomendacją „S” Komisji Nadzoru…
2021-06-04

Gdzie sprawdzić zadłużenie działki?

Kupno działki wiąże się z bardzo dużym wydatkiem, stąd też warto się do niego dobrze przygotować. By ta inwestycja nie była obarczona żadnym ryzykiem, musisz wcześniej sprawdzić, czy działka nie jest zadłużona. Pomoże Ci to uniknąć wielu nieprzyjemnych konsekwencji. Jak i gdzie sprawdzić zadłużenie działki? Podpowiadamy! Jak sprawdzić zadłużenie działki? Rozpocznij od sprawdzenia księgi wieczystej,…
2021-06-02

W jaki sposób podjąć obronę przed zadłużeniem stwierdzonym wekslem in blanco?

Instytucje finansowe nadal chętnie korzystają z zabezpieczenia spłaty udzielonej pożyczki czy kredytu za pomocą weksla. Podstawę wielu pozwów składanych do sądów przez firmy pożyczkowe stanowią zadłużenia dłużników zabezpieczone na rzecz wierzycieli wekslami in blanco. Postępowanie, w którym wierzyciel dochodzi roszczenia zabezpieczonego wekslem in blanco niejednokrotnie toczy się szybciej i sprawniej w porównaniu do spraw pożyczkowych,…
2021-05-31

Korzystny wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 29 kwietnia 2021 r. – co oznacza dla Frankowiczów?

Na wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-19/20 z niecierpliwością czekali zarówno kredytobiorcy posiadający kredyty frankowe jak i banki, które takich kredytów udzieliły. W wyroku opublikowanym 29 kwietnia 2021 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej TSUE), udzielił odpowiedzi na pytania skierowane do niego pod koniec 2019 r. przez Sąd Okręgowy w Gdańsku. Pytania powstały…
Copyright © Nowoczesne Centrum Antywindykacji
wiwi