Aktualności

2020-06-24

Przedawnienie długu – kiedy i jak dług się przedawnia?

Przedawnienie długu to pojęcie bardzo obszerne, o którym dzisiaj postaramy się napisać w najistotniejszych słowach. Przede wszystkim warto pamiętać, że przedawnienie długu jest to możliwość uchylenia się od spłaty roszczenia po upływie określonego w prawie terminu. Bez wątpienia rozwiązanie to jest korzystne dla dłużnika, ale niekoniecznie dla wierzyciela. Dowiedz się najważniejszych informacji na temat przedawnienia…
2020-02-21

WCZEŚNIEJSZA SPŁATA KREDYTU. ODZYSKAJ NIENALEŻNĄ PROWIZJĘ OD BANKU LUB PARABANKU

Podstawa prawna zwrotu prowizji Zaciągnięcie kredytu najczęściej wiąże się z koniecznością poniesienia różnego rodzaju opłat występujących w umowie kredytowej pod nazwą prowizji, opłat przygotowawczych czy administracyjnych. Są to tzw. pozaodsetkowe koszty kredytu, które zdefiniowane zostały w art. 5 pkt 6 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Wskazana ustawa definiuje pozaodsetkowe koszty…
2019-10-04

PRZEŁOMOWY WYROK TSUE W SPRAWACH FRANKOWYCH. CO TAK NAPRAWDĘ WYROK TSUE OZNACZA DLA FRANKOWICZÓW?

W dniu 3 października 2019 r. przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej z siedzibą w Luksemburgu w sprawie C‑260/18 zapadł wyrok długo oczekiwany przez osoby posiadające kredyt we frankach szwajcarskich. Przedmiotowe orzeczenie zostało wydane przez TSUE w trybie pytania prejudycjalnego, złożonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie w sprawie z powództwa Państwa Dziubaków przeciwko Raiffeisen Bank International AG. Trybunał…
2019-08-06

OSTATNIA SZANSA NA TANI POZEW

Z dniem 21 sierpnia 2019 r. wchodzi w życie ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019.1469 z dnia 2019.08.06), która zmienia w sposób znaczący ustawę o kosztach  z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 785 i 1043). Od…
2018-01-15

NIEWAŻNOŚĆ UMOWY KREDYTOWEJ WE FRANKACH. I CO DALEJ? TEORIA DWÓCH KONDYKCJI CZY TEORIA SALDA

Przegląd aktualnego orzecznictwa sądowego w sprawach frankowych prowadzi do wniosku, że największą szansę na unieważnienie umowy kredytowej w całości mają osoby, które podpisały umowę kredytu denominowanego w CHF. Przypominamy, że kredyt denominowany w CHF jest kredytem, w którym kwota kredytu została wyrażona we franku szwajcarskim, a wypłacana i spłacana jest w złotówkach, przy czym z…
2017-06-03

ALIOR BANK S.A. POKONANY! BEZSKUTECZNE WYPOWIEDZENIE UMOWY KREDYTOWEJ I ODDALONE POWÓDZTWO

Stan faktyczny W dniu 21 kwietnia 2015 r. małżeństwo z Oleśnicy, Pani Elżbieta i Pan Piotr  podpisali z Alior Bank S.A. (wówczas Meritum Bank ICB S.A.) umowę kredytu gotówkowego w ramach którego Bank udzielił kredytu w wysokości 10 500,00 zł. Na podstawie umowy kredytu, kredytobiorcy zostali zobowiązaniu do zapłaty łącznej kwoty w wysokości 19 906,07…
Copyright © Nowoczesne Centrum Antywindykacji
wiwi