Aktualności

2017-06-03

ALIOR BANK S.A. POKONANY! BEZSKUTECZNE WYPOWIEDZENIE UMOWY KREDYTOWEJ I ODDALONE POWÓDZTWO

Stan faktyczny W dniu 21 kwietnia 2015 r. małżeństwo z Oleśnicy, Pani Elżbieta i Pan Piotr  podpisali z Alior Bank S.A. (wówczas Meritum Bank ICB S.A.) umowę kredytu gotówkowego w ramach którego Bank udzielił kredytu w wysokości 10 500,00 zł. Na podstawie umowy kredytu, kredytobiorcy zostali zobowiązaniu do zapłaty łącznej kwoty w wysokości 19 906,07…
2017-05-25

UNIEWAŻNIENIE UMOWY KREDYTOWEJ WE FRANKACH (NA PRZYKŁADZIE UMOWY KREDYTU DENOMINOWANEGO Z BANKIEM ZACHODNIM WBK S.A.)

Kredyt we frankach Kredyt denominowany w CHF jest kredytem, w którym kwota kredytu została wyrażona we franku szwajcarskim, a wypłacana i spłacana jest w złotówkach, przy czym z uwagi na brak wiedzy o kursie sprzedaży franka szwajcarskiego kredytobiorca nie wie jaka ostatecznie kwota zostanie mu wypłacona przez bank. Kredyty denominowane w CHF były najczęściej udzielane…
2017-05-10

ZWROT NIENALEŻNIE POBRANEGO UBEZPIECZENIA POMOSTOWEGO PRZY KREDYTACH HIPOTECZNYCH

W wielu umowach kredytów hipotecznych, w tym kredytów frankowych, możemy spotkać postanowienia dotyczące tzw. ubezpieczenia pomostowego (ubezpieczenie spłaty kredytu), którego celem jest zabezpieczenie roszczeń banku w stosunku do kredytobiorcy z tytułu spłaty kredytu do momentu ustanowienia zabezpieczenia rzeczowego na rzecz banku w postaci hipoteki na nieruchomości kredytobiorcy lub osoby trzeciej wskazanej przez kredytobiorcę. Przykładowe postanowienia…
2017-05-07

SPRZEDAŻ DŁUGU PRZEZ BRE BANK S.A. DO PROKURA NSFIZ. PRZEDAWNIONE ROSZCZENIE I WYGRANA KLIENTKI

SPRZEDAŻ DŁUGU 1. Stan faktyczny. Tym razem zgłosiła się do Nas Pani Ewa z Kiełczowa, od której firma Kruk S.A. działająca w imieniu PROKURA NSFIZ domagała się zapłaty kwoty przekraczającej 70 000 zł. Zadłużenie wynikało z umowy kredytowej podpisanej przez Panią Ewę z BRE Bankiem S.A. w dniu 20 maja 2008 r. W 2014 r.…
2017-04-29

MASZ POŻYCZKĘ W PROFI CREDIT POLSKA S.A.? NIE PŁAĆ TYLE ILE ŻĄDA OD CIEBIE POŻYCZKODAWCA

POŻYCZKA PROFI CREDIT 1. Stan faktyczny. Zgłosiła się do Nas Pani Beata z Wrocławia, która uzyskała w firmie Profi Credit Polska S.A. pożyczkę gotówkową w wysokości 4 000,00 zł. Umowa pożyczki została zabezpieczona wekslem in blanco. Sprawa Pani Beaty byłaby dla Nas zaskoczeniem, gdybyśmy mieli do czynienia po raz pierwszy z firmą Profi Credit Polska.…
2017-04-16

KLAUZULE INDEKSACYJNE (WALORYZACYJNE) W UMOWACH „KREDYTÓW FRANKOWYCH”

Przez kredyt indeksowany (waloryzowany) kursem franka szwajcarskiego należy rozumieć kredyt udzielony w walucie polskiej, z tym zastrzeżeniem, że w dniu uruchomienia kredytu kwota kapitału kredytu przeliczana jest na walutę obcą według kursu wymiany waluty (kursu kupna), a tak ustalona kwota stanowi podstawę ustalenia wysokości rat kredytowych. Innymi słowy, w harmonogramie spłaty kredytu indeksowanego, wysokość rat…
Copyright © Nowoczesne Centrum Antywindykacji
wiwi