Aktualności

2021-02-11

Ubezpieczenie kredytu

Sąd stwierdza abuzywność i zasądza od pożyczkodawcy zwrot niesłusznie poniesionych przez konsumenta kosztów ubezpieczenia Instytucje pożyczkowe działające na rynku usług finansowych, zawierając umowy pożyczki z konsumentami, często stosują praktyki mające na celu zwiększenie osiąganego przez nie z zysku z tytułu zawieranych umowy. Najczęściej wiąże się to z nakładaniem na pożyczkobiorców wysokich, dodatkowych opłat. Jednym z…
2021-02-09

Sankcja kredytu darmowego – kilka uwag o tym, w jaki sposób odzyskać zapłacone odsetki i prowizję

Bez względu na to, czy zaciągamy kredyt w banku, czy pożyczkę w firmie pożyczkowej, zawierana umowa musi zawierać elementy określone przez ustawodawcę w ustawie o kredycie konsumenckim, aby można było uznać, że jest ona wiążąca w całym zakresie dla stron. Jednym z podstawowych celów ustawy o kredycie konsumenckim, która chroni konsumenta, jest zapewnienie, iż konsument,…
2021-02-08

Klauzule abuzywne w umowach pożyczki

Stale poszerzający swoją ofertę polski rynek finansowy zachęca do zaciągania drobnych pożyczek oraz tzw. „chwilówek”. Często do zaciągnięcia zobowiązania względem firmy pożyczkowej wystarczy tylko dowód osobisty. W szybki i stosunkowo prosty sposób wniosek o udzielenie pożyczki możemy złożyć przez Internet. Cała procedura trwa nie dłużej niż 20 minut, a pieniądze na koncie najczęściej pojawiają się…
2021-02-04

Kiedy następuje przeterminowanie długu?

Moment przeterminowania długu zależy przede wszystkim od rodzaju zadłużenia. Nie ma bowiem jednego terminu, który można przyjąć dla każdego zadłużenia. W tym artykule postanowiliśmy podjąć temat czterech kategorii zadłużeń, czyli przeterminowania długu bankowego, u komornika, telekomunikacyjnego oraz w ZUS. Dowiedz się, kiedy można uchylić się od spełnienia roszczenia w tych przypadkach. Zapraszamy do lektury! Przeterminowanie…
2021-01-25

Upadłość konsumencka – jak napisać wniosek i jakie dokumenty zebrać?

Upadłość konsumencka to jedno z rozwiązań prawnych przeznaczonych dla osób fizycznych, które nie mogą sprostać realizacji zaciągniętych zobowiązań. Ogłoszenie upadłości bardzo często pozwala na powrót do normalnego funkcjonowania zarówno w sferze prywatnej, jak i społecznej. Upadłość konsumencka – jak to zrobić? Upadłość konsumencka to częściowe lub pełne oddłużenie osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłaszane w…
2021-01-12

Warunkowe wypowiedzenie umowy kredytu

Kredytobiorcy, którzy opóźniają się ze spłatą rat kredytu, muszą brać pod uwagę ryzyko wypowiedzenia im przez bank umowy kredytowej. W pierwszej kolejności bank powinien wezwać kredytobiorcę do dobrowolnego uregulowania zaległości wysyłając do niego wezwanie do zapłaty. W sytuacji, kiedy kredytobiorca nie ureguluje należnych rat w wyznaczonym przez kredytodawcę terminie, wtedy bank zdecyduje się zerwać łączącą…
Copyright © Nowoczesne Centrum Antywindykacji
wiwi