Aktualności

/ Szkoda całkowita z AC. Odszkodowanie, dalsze ubezpieczenie

Szkoda całkowita z AC. Odszkodowanie, dalsze ubezpieczenie
2021-11-15

Niekiedy nawet niewielkie uszkodzenie samochodu w wyniku kolizji może być powodem do stwierdzenia szkody całkowitej z AC. Z uwagi na łatwość stwierdzenia szkody całkowitej kierowcy często podważają słuszność tej decyzji. Sprawdź, czym charakteryzuje się szkoda całkowita z AC. Zapraszamy do lektury!

Spis treści (kliknij aby szybko przejść):

  1. Szkoda całkowita z AC – co to znaczy?
  2. Szkoda częściowa a całkowita – jak to ocenić?
  3. Szkoda całkowita AC – co dalej?
  4. Ubezpieczenie AC po szkodzie całkowitej
  5. Co z samochodem po szkodzie całkowitej z AC?
  6. Szkoda całkowita autocasco. Podsumowanie

Szkoda całkowita z AC – co to znaczy?

Ubezpieczyciel stwierdza szkodę całkowitą z AC, jeśli naprawa samochodu jest nieopłacalna. Warto pamiętać, że określenie, czy nastąpiła szkoda całkowita, będzie zależało od indywidualnych postanowień umowy. Szkoda całkowita z AC obejmuje od 60% do 80% wartości auta(w zależności od ubezpieczyciela). Wówczas ubezpieczonej osobie wypłacone zostaje odszkodowanie w wysokości różnicy wartości rynkowej pojazdu a pozostałości po uszkodzonym aucie.

Szkoda częściowa a całkowita – jak to ocenić?

Szkoda częściowa dotyczy sytuacji, w której zniszczenia auta są na tyle niewielkie, że opłaca się je naprawiać. Natomiast szkoda całkowita z AC będzie stwierdzana w przypadku, gdy uszkodzenie pojazdu, jest tak duże, że naprawa auta będzie nierentowna. Jak wspominaliśmy powyżej, by szkoda była uznana za całkowitą, zniszczenia muszą przekraczać 60-80% wartości auta.

Szkoda całkowita AC – co dalej?

Kiedy ubezpieczyciel stwierdzi szkodę całkowitą AC, kierowca otrzymuje pieniądze według metody dyferencyjnej. Oznacza to, że zostanie mu wypłacona równowartość pojazdu z dnia wypadku pomniejszona o wartość wraku, który pozostaje jego własnością. Kierowca nie powinien się więc spodziewać, że otrzyma odszkodowanie AC, które będzie równowartością samochodu w przypadku stwierdzenia szkody całkowitej.

Ubezpieczenie AC po szkodzie całkowitej

Kiedy ubezpieczyciel wypłaci kierowcy odszkodowanie, umowa ubezpieczeniowa AC zostaje automatycznie rozwiązana. Kierowca traci AC i aby móc dalej korzystać z ubezpieczenia, musi wykupić nową polisę.

Co z samochodem po szkodzie całkowitej z AC?

Samochód po szkodzie (wrak) nadal pozostaje własnością kierowcy po wypłaceniu odszkodowania AC. Może go sprzedać w całości lub na części. Jednak jest pewien problem, ponieważ – aby nie mieć straty przy stwierdzeniu szkody całkowitej– należy sprzedać wrak po cenie, którą ustalił ubezpieczyciel. Wówczas najlepiej skontaktować się z firmą, która zajmuje się skupem uszkodzonych aut.

Szkoda całkowita autocasco. Podsumowanie

Szkoda całkowita autocasco stwierdzana jest w momencie, gdy przywrócenie uszkodzonego samochodu do stanu sprzed wypadku nie jest opłacalne. Co więcej, w przypadku likwidacji szkody z AC koszty naprawy nie mogą przekroczyć procentowo ustalonego progu wartości auta.

Jeśli kierowca chce złożyć odwołanie od decyzji ubezpieczyciela, powinien najpierw przeanalizować wycenę ubezpieczyciela. Jednym z najważniejszych aspektów, jaki warto sprawdzić, dotyczy tego, czy nie została zaniżona wartość samochodu i czy nie zostały ustalone zbyt wysokie stawki za naprawę pojazdu.

Zobacz także
element element
Aktualności
Copyright © Nowoczesne Centrum Antywindykacji
wiwi