Aktualności

/ Szkoda całkowita z AC. Odszkodowanie, dalsze ubezpieczenie

Szkoda całkowita z AC. Odszkodowanie, dalsze ubezpieczenie
2021-11-15

Niekiedy nawet niewielkie uszkodzenie samochodu w wyniku kolizji może być powodem do stwierdzenia szkody całkowitej z AC. Z uwagi na łatwość stwierdzenia szkody całkowitej kierowcy często podważają słuszność tej decyzji. Sprawdź, czym charakteryzuje się szkoda całkowita z AC. Zapraszamy do lektury!

Spis treści (kliknij aby szybko przejść):

  1. Szkoda całkowita z AC – co to znaczy?
  2. Szkoda częściowa a całkowita – jak to ocenić?
  3. Szkoda całkowita AC – co dalej?
  4. Ubezpieczenie AC po szkodzie całkowitej
  5. Co z samochodem po szkodzie całkowitej z AC?
  6. Szkoda całkowita autocasco
  7. Szkoda całkowita AC – jak się odwołać?
  8. AC a szkoda całkowita – ile procent?

Szkoda całkowita z AC – co to znaczy?

Ubezpieczyciel stwierdza szkodę całkowitą z AC, jeśli naprawa samochodu jest nieopłacalna. Warto pamiętać, że określenie, czy nastąpiła szkoda całkowita, będzie zależało od indywidualnych postanowień umowy. Szkoda całkowita z AC obejmuje od 60% do 80% wartości auta(w zależności od ubezpieczyciela). Wówczas ubezpieczonej osobie wypłacone zostaje odszkodowanie w wysokości różnicy wartości rynkowej pojazdu a pozostałości po uszkodzonym aucie.

Szkoda częściowa a całkowita – jak to ocenić?

Szkoda częściowa dotyczy sytuacji, w której zniszczenia auta są na tyle niewielkie, że opłaca się je naprawiać. Natomiast szkoda całkowita z AC będzie stwierdzana w przypadku, gdy uszkodzenie pojazdu, jest tak duże, że naprawa auta będzie nierentowna. Jak wspominaliśmy powyżej, by szkoda była uznana za całkowitą, zniszczenia muszą przekraczać 60-80% wartości auta.

Szkoda całkowita AC – co dalej?

Kiedy ubezpieczyciel stwierdzi szkodę całkowitą AC, kierowca otrzymuje pieniądze według metody dyferencyjnej. Oznacza to, że zostanie mu wypłacona równowartość pojazdu z dnia wypadku pomniejszona o wartość wraku, który pozostaje jego własnością. Kierowca nie powinien się więc spodziewać, że otrzyma odszkodowanie AC, które będzie równowartością samochodu w przypadku stwierdzenia szkody całkowitej.

Ubezpieczenie AC po szkodzie całkowitej

Kiedy ubezpieczyciel wypłaci kierowcy odszkodowanie, umowa ubezpieczeniowa AC zostaje automatycznie rozwiązana. Kierowca traci AC i aby móc dalej korzystać z ubezpieczenia, musi wykupić nową polisę.

Co z samochodem po szkodzie całkowitej z AC?

Samochód po szkodzie (wrak) nadal pozostaje własnością kierowcy po wypłaceniu odszkodowania AC. Może go sprzedać w całości lub na części. Jednak jest pewien problem, ponieważ – aby nie mieć straty przy stwierdzeniu szkody całkowitej– należy sprzedać wrak po cenie, którą ustalił ubezpieczyciel. Wówczas najlepiej skontaktować się z firmą, która zajmuje się skupem uszkodzonych aut.

Szkoda całkowita autocasco

Szkoda całkowita autocasco stwierdzana jest w momencie, gdy przywrócenie uszkodzonego samochodu do stanu sprzed wypadku nie jest opłacalne. Co więcej, w przypadku likwidacji szkody z AC koszty naprawy nie mogą przekroczyć procentowo ustalonego progu wartości auta.

Jeśli kierowca chce złożyć odwołanie od decyzji ubezpieczyciela, powinien najpierw przeanalizować wycenę ubezpieczyciela. Jednym z najważniejszych aspektów, jaki warto sprawdzić, dotyczy tego, czy nie została zaniżona wartość samochodu i czy nie zostały ustalone zbyt wysokie stawki za naprawę pojazdu.

Szkoda całkowita AC – jak się odwołać?

Czy można odwołać się od decyzji ubezpieczyciela w przypadku stwierdzenia szkody całkowitej AC? Jak najbardziej! Warto mieć tego świadomość, ponieważ może zdarzyć się, że towarzystwo ubezpieczeniowe zaniży kwotę odszkodowania. Wówczas dobrą decyzją jest złożenie odwołania. Nie jest bowiem tak, że decyzja ubezpieczyciela jest ostateczna. Stąd też, by uchronić się przed koniecznością dopłaty do naprawy lub zakupu nowego auta, należy zadbać o to, by otrzymać odpowiednią kwotę odszkodowania od towarzystwa ubezpieczeniowego.

W przypadku odwołania ubezpieczyciel ma obowiązek ponownie rozpatrzyć zgłoszenie szkody i nie może go zignorować. Co więcej, ma obowiązek przedstawić swoje stanowisko na piśmie. Ale czy rozpatrzy odwołanie pomyślnie? W odróżnieniu od odwołania od decyzji ubezpieczyciela OC, w przypadku AC zależy to od warunków umowy oraz argumentów, jakich użyje kierowca. Tak więc odwołanie powinno zawierać jak najwięcej dowodów, które uzasadnią złożenie wniosku o odwołanie. Za dowód może posłużyć sporządzona przez rzeczoznawcę wyższa wycena samochodu przed szkodą, a w przypadku nowego auta – umowa sprzedaży.

Ze względu na to, że wszystkie kwestie dotyczące ubezpieczenia, w tym również odwołania od decyzji ubezpieczyciela, opisane są bardzo dokładnie w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia danego towarzystwa, przed wyborem konkretnego ubezpieczyciela, dobrze jest porównać oferty kilku towarzystw i wybrać tę, która zapewnia najlepszą ochronę.

AC a szkoda całkowita – ile procent?

W odróżnieniu od obowiązkowego ubezpieczenia OC, w którym to szkoda całkowita obejmuje wartość bliską 100% uszkodzeń, w ujęciu nieobowiązkowego ubezpieczenia AC szkoda całkowita obejmuje wartość niższą, bo sięgającą ok. 70% (od 60% do 80% – w zależności od ubezpieczyciela) wartości auta. Dokładna wartość ujęta jest w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia danego towarzystwa. W przypadku szkody całkowitej AC ubezpieczonemu zostaje wypłacone odszkodowanie w wysokości różnicy wartości rynkowej pojazdu i wartości pojazdu po szkodzie.

Warto również dodać, że – zanim ubezpieczyciel stwierdzi szkodę całkowitą AC – systemy informatyczne zajmują się kalkulacją kosztów naprawy. Co ważne, w zdecydowanej większości przypadków szkoda całkowita nie uwzględnia kosztów amortyzacji części zamiennych, a także eksploatacyjnego zużycia.

Z czego wynika różne podejście do szkody całkowitej w przypadku ubezpieczenia OC i AC? Otóż ubezpieczenie OC jest obowiązkowe, a jego zakres reguluje ustawa. Natomiast AC to ubezpieczenie dobrowolne, a jego warunki określa każde towarzystwo ubezpieczeniowe osobno.

Zobacz także
element element
Aktualności
Copyright © Nowoczesne Centrum Antywindykacji
wiwi