Aktualności

/ Elektroniczne postępowanie upominawcze – nowoczesna droga do szybkiego dochodzenia roszczeń

Elektroniczne postępowanie upominawcze – nowoczesna droga do szybkiego dochodzenia roszczeń
2024-04-26

W dobie cyfryzacji, zarówno życie prywatne, jak i profesjonalne przenosi się do przestrzeni wirtualnej, a sądownictwo nie pozostaje w tyle. Elektroniczne Postępowanie Upominawcze, znane także jako EPU, to odpowiedź polskiego systemu prawnego na rosnące potrzeby szybkiej i efektywnej egzekucji należności finansowych przez Internet. Ten sposób rozpatrywania spraw cywilnych zyskuje na popularności ze względu na swoją dostępność i prostotę.


Spis treści:

  1. Co to jest elektroniczne postępowanie upominawcze?
  2. Jakie sprawy obejmuje EPU?
  3. Procedura składania pozwu w EPU
  4. Kiedy EPU jest najlepszym wyborem?

Co to jest elektroniczne postępowanie upominawcze?

Elektroniczne postępowanie upominawcze (EPU) jest formą postępowania sądowego w Polsce, która umożliwia prowadzenie spraw cywilnych w całości za pośrednictwem internetu. To specyficzne postępowanie jest przeznaczone do dochodzenia roszczeń pieniężnych. Po uzyskaniu nakazu zapłaty, ważne jest rozumienie kwestii związanych z przedawnieniem nakazu zapłaty, które może wpływać na dalsze postępowanie egzekucyjne.

Jakie sprawy obejmuje EPU?

Elektroniczne postępowanie upominawcze jakie sprawy obejmuje? EPU jest stosowane głównie w przypadkach nieskomplikowanych roszczeń pieniężnych, takich jak niezapłacone faktury czy nieuregulowane umowy pożyczki. Postępowanie to nie obejmuje spraw o charakterze niemajątkowym, jak też tych, gdzie wartość roszczenia jest wysoce sporna lub gdy wymagane jest szczegółowe dochodzenie dowodowe.

Procedura składania pozwu w EPU

Proces wniesienia pozwu w ramach EPU rozpoczyna się od zalogowania się na platformie internetowej e-sądu, gdzie powód składa wszystkie dokumenty elektronicznie. Po złożeniu odpowiednich formularzy i uiszczeniu opłaty sądowej, e-sąd przystępuje do rozpatrzenia sprawy. Jeżeli pozew jest poprawny, sąd wydaje nakaz zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym, który jest doręczany pozwanemu. W przypadku, gdy pozwany chce się odwołać od tego nakazu, może złożyć sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym.

Kiedy EPU jest najlepszym wyborem?

Elektroniczne postępowanie upominawcze stanowi cenną opcję dla tych, którzy chcą szybko i efektywnie dochodzić roszczeń pieniężnych. EPU oferuje wiele zalet, takich jak szybkość i niższe koszty, ale również posiada swoje specyficzne wyzwania. Przykładowo, warto mieć na uwadze sytuacje, gdy dłużnik może nie otrzymać doręczenia nakazu zapłaty, co może prowadzić do zajęcia komorniczego bez wezwania do zapłaty, generując dodatkowe komplikacje. Ponadto, przy zawieraniu umów przez internet, istotne jest zrozumienie, jak klauzule niedozwolone w regulaminach sklepów internetowych mogą wpłynąć na ważność takich umów, co jest kluczowe w kontekście EPU.

Zobacz także
element element
Aktualności
Copyright © Nowoczesne Centrum Antywindykacji
wiwi