Aktualności

/ Likwidacja spółki komandytowej – na czym polega?

Likwidacja spółki komandytowej – na czym polega?
2022-05-18

Celem likwidacji spółki komandytowej jest ustanie bytu spółki poprzez wykreślenie jej z Krajowego Rejestru Sądowego. Co do zasady, do likwidacji spółki komandytowej stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych. Jakie są najczęstsze powody likwidacji spółki komandytowej? Jak wygląda likwidacja w przypadku zadłużenia? Czy istnieją inne sposoby na zamknięcie spółki komandytowej? Odpowiadamy!

Spis treści:

  1. Poznaj najczęstsze powody likwidacji spółki komandytowej
  2. Likwidacja spółki komandytowej z długami
  3. Alternatywa dla likwidacji spółki komandytowej

Poznaj najczęstsze powody likwidacji spółki komandytowej

Istnieje sześć przyczyn, na podstawie których możliwa jest likwidacja spółki komandytowej. Zostały one wskazane w art. 58 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 103 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Zalicza się do nich:

  • zaistnienie przyczyny przewidzianej w umowie spółki,
  • podjęcie jednomyślnej uchwały przez wszystkich wspólników,
  • ogłoszenie upadłości spółki,
  • śmierć wspólnika lub ogłoszenia jego upadłości,
  • wypowiedzenie umowy spółki przez wspólnika lub wierzyciela wspólnika,
  • wydanie prawomocnego orzeczenia przez sąd.

Likwidacja spółki komandytowej z długami

Bardzo ważnym tematem, który należy poruszyć w tym artykule, jest temat likwidacji spółki komandytowej z długami. Co dzieje się z długami po likwidacji? Czy wygasają? Otóż nie. Wraz z likwidacją spółki komandytowej długi nie wygasają. Wierzyciele w dalszym ciągu mają prawo korzystać z zasad odpowiedzialności wspólników spółki komandytowej za jej zobowiązania.

Pomimo likwidacji spółki komandytowej wierzyciele mogą zwrócić się do komplementariusza o spłatę zobowiązań względem spółki komandytowej bez jakichkolwiek ograniczeń. Jak wygląda to natomiast w przypadku komandytariusza? Wierzyciele mogą zwrócić się do niego wyłącznie w zakresie niepokrytej sumy komandytowej.

Jak sprawdzić zadłużenie spółki? W tym celu najlepiej zweryfikować spółkę komandytową w BIG. Biura Informacji Gospodarczej są to instytucje, które gromadzą dane nierzetelnych dłużników. Ponadto BIG przyjmuje, przechowuje i udostępnia informacje o przeterminowanych długach osób i firm.

Alternatywa dla likwidacji spółki komandytowej

Rozwiązaniem alternatywnym dla likwidacji spółki komandytowej z zadłużeniem jest ogłoszenie upadłości. Postępowanie upadłościowe to ścieżka dedykowana właśnie dla spółek, które są niewypłacalne, a więc nie są w stanie spełnić wymagalnych zobowiązań finansowych.

W stosunku do spółki komandytowej może zostać przeprowadzona procedura upadłości likwidacyjnej lub upadłości układowej. Wniosek o ogłoszenie upadłości może zostać złożony przez spółkę komandytową, komplementariusza czy też przez wierzyciela spółki komandytowej.

Zobacz także
element element
Aktualności
Copyright © Nowoczesne Centrum Antywindykacji
wiwi