Aktualności

/ Wyłączenie z masy upadłości – na czym polega?

Wyłączenie z masy upadłości – na czym polega?
2022-05-26

Wraz z ogłoszeniem upadłości majątek dłużnika staje się masą upadłości, która służy zaspokojeniu wierzytelności upadłego. Czy oznacza to, że cały majątek dłużnika podlega zajęciu i sprzedaży? Otóż nie. Są bowiem pewne wyjątki, które nie wchodzą w skład masy upadłości i należą do nich m.in. rzeczy osobiste. Co więcej, istnieje także możliwość wyłączenia pewnych składników z masy upadłości. Na czym to polega? Odpowiadamy!

Spis treści:

  1. Co oznacza wyłączenie z masy upadłości?
  2. Wniosek o wyłączenie z masy upadłości
  3. Co można wyłączyć z masy upadłości?

Co oznacza wyłączenie z masy upadłości?

Niekiedy zdarza się, że do sporządzanego przez syndyka spisu inwentarza dopisane zostają składniki, które w rzeczywistości nie należą do majątku upadłego i nie powinny wejść w skład masy upadłościowej. Sposobem na to, by wyłączyć je z masy upadłości, jest sporządzenie odpowiedniego wniosku i skierowanie go do sędziego-komisarza, ustanowionego w postępowaniu upadłościowym.

Warto jednak pamiętać, że nie zawsze składanie takiego wniosku jest konieczne. Jeśli istnieje wątpliwość co do tego, czy składnik masy należy do majątku upadłego czy nie, to złożenie wniosku jest jak najbardziej pożądane. Jeśli natomiast nie ma wątpliwości, że określony składnik masy upadłościowej został błędnie ujęty w spisie inwentarza, nie ma konieczności wszczynania procedury.

Wniosek o wyłączenie z masy upadłości

W przypadku, gdy występują wątpliwości, co do zasadności włączenia w skład masy upadłości danego składnika, niezbędne jest złożenie wniosku o wyłączenia go z masy upadłości. Powinna zrobić to osoba, której przysługuje prawo do danego mienia. We wniosku o wyłączenie z masy upadłości należy zgłosić wszelkie twierdzenia, zarzuty i dowody na ich poparcie pod rygorem utraty prawa powoływania ich w toku dalszego postępowania, chyba że powołanie ich we wniosku było niemożliwe.

Wniosek o wyłączenie z masy upadłości rozpoznaje sędzia-komisarz w terminie jednego miesiąca od dnia jego złożenia po wysłuchaniu syndyka, nadzorcy sądowego albo zarządcy. Postanowienie w przedmiocie wyłączenia z masy upadłości wymaga uzasadnienia. Na postanowienie o wyłączeniu z masy upadłości upadłemu i wierzycielom przysługuje zażalenie.

Co można wyłączyć z masy upadłości?

Jeśli masz wątpliwości i zastanawiasz się, czy istnieje możliwość wyłączenia mieszkania z masy upadłości czy też wyłączenia nieruchomości z masy upadłości lub wyłączenia udziału w nieruchomości z masy upadłości, poradź się specjalistów. Bez względu na to, czy potrzebujesz wsparcia w zakresie upadłości układowej czy upadłości likwidacyjnej, możesz skorzystać z porady doświadczonych prawników, którzy pomogą Ci w przygotowaniu odpowiedniego wniosku o wyłączenie z masy upadłości.

Zobacz także
element element
Aktualności
Copyright © Nowoczesne Centrum Antywindykacji
wiwi