Aktualności

2017-04-29

MASZ POŻYCZKĘ W PROFI CREDIT POLSKA S.A.? NIE PŁAĆ TYLE ILE ŻĄDA OD CIEBIE POŻYCZKODAWCA

POŻYCZKA PROFI CREDIT 1. Stan faktyczny. Zgłosiła się do Nas Pani Beata z Wrocławia, która uzyskała w firmie Profi Credit Polska S.A. pożyczkę gotówkową w wysokości 4 000,00 zł. Umowa pożyczki została zabezpieczona wekslem in blanco. Sprawa Pani Beaty byłaby dla Nas zaskoczeniem, gdybyśmy mieli do czynienia po raz pierwszy z firmą Profi Credit Polska.…
2017-04-16

KLAUZULE INDEKSACYJNE (WALORYZACYJNE) W UMOWACH „KREDYTÓW FRANKOWYCH”

Przez kredyt indeksowany (waloryzowany) kursem franka szwajcarskiego należy rozumieć kredyt udzielony w walucie polskiej, z tym zastrzeżeniem, że w dniu uruchomienia kredytu kwota kapitału kredytu przeliczana jest na walutę obcą według kursu wymiany waluty (kursu kupna), a tak ustalona kwota stanowi podstawę ustalenia wysokości rat kredytowych. Innymi słowy, w harmonogramie spłaty kredytu indeksowanego, wysokość rat…
2017-03-23

KREDYT I POŻYCZKA BEZ ODSETEK I INNYCH KOSZTÓW? TO MOŻLIWE!

Ustawa o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r. nakłada na podmioty prowadzące działalność w segmencie udzielania pożyczek i kredytów szereg obowiązków informacyjnych, jeśli idzie o treść umowy pożyczki lub umowy kredytu. Naruszenie jakiegokolwiek z tych obowiązków powoduje możliwość uruchomienia tzw. sankcji kredytu darmowego. Innymi słowy, w przypadku naruszenia ustawy przez przedsiębiorcę konsumentowi przysługuje…
2017-02-23

PROBLEMY ZE SPŁATĄ KREDYTU BANKOWEGO LUB POŻYCZKI

Niewiele konsumentów korzystających z ofert pożyczkowych podmiotów działających na rynku finansowym zdaje sobie sprawę, że firmy pożyczkowe często wykorzystują naiwność i niewiedzę swoich klientów o produktach finansowych i regulacjach prawnych ich dotyczących.  Praktyka sądowa  pokazuje, że na rynku finansowym nadal działają firmy pożyczkowe, które w umowach stosują zabieg mnożenia dodatkowych opłat (opłat przygotowawczych, opłat za…
2017-01-10

POWITANIE

Witamy na nowej stronie internetowej Nowoczesnego Centrum Antywindykacji. Dostrzegając, w trakcie naszej wieloletniej praktyki,  niską świadomość prawną wśród Dłużników i innych słabszych stron stosunków prawnych, chcielibyśmy aby niniejsza strona była nie tylko narzędziem marketingowym naszej firmy, ale aby posiadała również walor edukacyjny. Osiągnięciu niniejszego zadania ma służyć niniejsza podstrona na której będziemy publikować artykuły prawne…
Copyright © Nowoczesne Centrum Antywindykacji
wiwi