Aktualności

/ Sprzedaż długu – co to znaczy?

Sprzedaż długu – co to znaczy?
2021-08-24

Jeśli wierzyciel uzna, że nie ma zasobów i czasu na to, by upominać się o spłatę należności od dłużnika, może skorzystać z opcji sprzedaży długu. Korzystają z niej zarówno banki, firmy ubezpieczeniowe, firmy pożyczkowe, jak i różnego rodzaju instytucje. Na czym polega i jak wygląda sprzedaż długów? Podpowiadamy!

Spis treści:

 1. Co to jest sprzedaż długu?
 2. Jak wygląda sprzedaż długu?
 3. Sprzedaż długu – kiedy można to zrobić?
 4. Sprzedaż długu – za ile?
 5. Sprzedaż długu – czy to się opłaca?

Co to jest sprzedaż długu?

Sprzedaż długu jest to rozwiązanie dla firm oraz instytucji, które nie są w stanie uporać się z nierzetelnymi dłużnikami. Proces sprzedaży długu jest bardzo prosty i szybki, a do tego może odbyć się bez zgody płatnika – dotyczy to zarówno transakcji, jak i przetwarzania danych osobowych. Co więcej, sprzedaż długu innemu podmiotowi jest po prostu opłacalna i nie wymaga ponoszenia jakichkolwiek kosztów windykacyjnych. Po sprzedaży odzyskuje się znaczną część należnych środków, a dodatkowo nie trzeba martwić się kosztami windykacji, a także czasem, jaki trzeba byłoby na nią poświęcić.

Jak wygląda sprzedaż długu?

Sprzedaż długu polega na przeniesieniu praw wierzytelności na inny podmiot. Zadłużenie pozostaje aktualne, dłużnik pozostaje dłużnikiem, zaś wierzyciel zostaje zmieniony i staje się nim osoba trzecia, np. firma windykacyjna. Cały proces odbywa się na podstawie umowy cesji wierzytelności. Choć nie trzeba uzyskiwać zgody dłużnika na sprzedaż jego zadłużenia, to trzeba poinformować go o przeniesieniu praw wierzytelności. Najczęściej wygląda to tak, że do płatnika wystosowywany jest list od dotychczasowego wierzyciela z dołączonym wezwaniem do zapłaty od nowego wierzyciela. Od tego momentu dług jest spłacany do firmy, która przejęła prawa wierzytelności. Warto jednak pamiętać, że sprzedać można jedynie aktualne wierzytelności. Sprzedaż przeterminowanego długu czy przedawnionego długu bankowego może być dosyć problematyczna.

Jeśli chodzi o umowę cesji wierzytelności, powinny być w niej zawarte dane dotychczasowego wierzyciela, a także informacja o tym, że przekazuje on prawa do wierzytelności osobie trzeciej. Nabywca wraz z wierzytelnościami otrzymuje wszelkie prawa z nią związane, a więc także roszczenie o zaległe odsetki. Co więcej, w umowie powinna zostać zawarta także wycena kupna należności, oparta na wywiadzie gospodarczym. Umowa musi także uwzględniać zysk dla firmy, która skupuje długi. Liczy się go na podstawie stopnia niewypłacalności zadłużonego, a także okresu przeterminowania należności. Z kolei koszt cesji nie musi być wysoki. Szczególnie, jeśli dotyczy długu z dużą szansą na odzyskanie. Warto również dodać, że umowa przelewu wierzytelności nie musi być sporządzona na piśmie, by była ważna. Forma pisemna wymagana jest wyłącznie do celów dowodowych, kiedy wierzytelność jest stwierdzona pismem.

Każdy, kto boryka się z zadłużeniami, musi pamiętać, że nawet kilka niezapłaconych rachunków za prąd czy rat za zakupiony sprzęt może doprowadzić do sprzedaży długu firmie, która zajmuje się wierzytelnościami. Pamiętaj więc, by w porę skorzystać z pomocy dla zadłużonych, aby uniknąć sytuacji, w której Twoje dane osobowe pojawią się w rejestrze dłużników.

Sprzedaż długu – kiedy można to zrobić?

Sprzedaż długów może dotyczyć niemal każdego rodzaju długu, chyba że ustawa lub zastrzeżenie umowne stanowi inaczej. Warto więc dokładnie to sprawdzić, by upewnić się, że istnieje możliwość dokonania cesji wierzytelności. Na przykład niemożliwe jest zbywanie wierzytelności o charakterze osobistym, lecz – jeśli chodzi o inne długi – wszystko zależy od wspomnianych zastrzeżeń umownych.

Dobrą informacją dla wszystkich wierzycieli jest fakt, że sprzedaż długów dotyczy zarówno nieprzeterminowanych długów, jak i przeterminowanych długów czy też przedawnionych długów bankowych, a także przedawnionych długów u komornika.

Warto dodać, że do sprzedaży wierzytelności może dojść nawet przed uzyskaniem przez wierzyciela tytułu wykonawczego. W ten sposób wierzyciel oszczędza sobie postępowania sądowego oraz kosztów z nim związanych.

Sprzedaż długu – za ile?

Najczęściej cena długów sięga poniżej jej nominalnej wartości, natomiast w przypadku długów przedawnionych może wynieść zaledwie kilka procent wartości nominalnej. Ostateczna cena długu zależy od szeregu czynników. Wśród nich warto wyróżnić przede wszystkim kwestie dotyczące tego, czy:

 • dług jest bezsporny,
 • dług jest zabezpieczony hipoteką lub zastawem,
 • dług może być dochodzony przed sądem czy też innym organem państwowym,
 • dług nie uległ przedawnieniu,
 • dług powstał w nieodległej przeszłości,
 • dłużnik nie ma innych nieuregulowanych zobowiązań,
 • dłużnik posiada majątek,
 • dłużnik uznał dług na piśmie,
 • wobec dłużnika prowadzone były w przeszłości postępowania egzekucyjne.

Sprzedaż długu – czy to się opłaca?

Sprzedaż długu to dobre rozwiązanie dla firm czy instytucji, które chcą odzyskać przynajmniej część należności szybciej niż jest to możliwe w przypadku windykacji należności lub w sytuacji, gdy proces jest skierowany na drogę sądową. Wynika z tego duża zaleta, czyli zachowanie płynności finansowej. Tak więc, jeśli firma potrzebuje środków finansowych, sprzedaż długów może okazać się bezpieczną opcją w porównaniu do innych narzędzi finansowania, przy założeniu, że długi udało się sprzedać za korzystną kwotę. Dużym plusem sprzedaży długów jest również usunięcie wierzytelności z bilansu, czyli ograniczenie konieczności tworzenia rezerw z tytułu przeterminowanych należności.

Zobacz także
element element
Aktualności
Copyright © Nowoczesne Centrum Antywindykacji
wiwi