Aktualności

/ Zadośćuczynienie a odszkodowanie – różnice

Zadośćuczynienie a odszkodowanie – różnice
2022-09-16

Odszkodowanie oraz zadośćuczynienie to świadczenia, które przysługują osobie poszkodowanej w wypadku. Nie są to jednak pojęcia tożsame, choć wiele osób używa ich zamiennie. Czym więc różni się zadośćuczynienie od odszkodowania? Sprawdź, co odróżnia od siebie te dwie formy rekompensaty. Zapraszamy do lektury!


Spis treści:

  1. Kiedy odszkodowanie, a kiedy zadośćuczynienie?
  2. Zadośćuczynienie – czym się charakteryzuje?
  3. Odszkodowanie – czym różni się od zadośćuczynienia?
  4. Zadośćuczynienie a odszkodowanie – podsumowanie

Kiedy odszkodowanie, a kiedy zadośćuczynienie?

Zadośćuczynienie i odszkodowanie to świadczenia, które różnią się od siebie przede wszystkim tym, jaki mają cel. Otóż zadośćuczynienie ma zrekompensować osobie powstałe szkody niemajątkowe, zaś odszkodowanie odnosi się do poniesionych szkód majątkowych.

Zadośćuczynienie – czym się charakteryzuje?

Na początku odnieśmy się do zadośćuczynienia. Otóż jest to roszczenie odszkodowawcze, które ma na celu próbę rekompensaty za doznany ból fizyczny i cierpienie psychiczne. Zadośćuczynienie obejmuje więc ból związany z poniesionymi obrażeniami ciała, a także operacjami oraz zabiegami, jak również z cierpieniem psychicznym, a przede wszystkim doznaną traumą, strachem, lękiem, bezsennością oraz ogólnym spadkiem komfortu życia.

Warto również dodać, że zadośćuczynienie w zdecydowanej większości sytuacji stanowi główny składnik dochodzonego odszkodowania i jest niejako pieniężnym wyrównaniem krzywdy. Przy wyliczaniu wysokości zadośćuczynienia stwierdza się, czy jest to uszczerbek trwały czy długotrwały. Ponadto zwraca się uwagę na wiek osoby poszkodowanej, okres hospitalizacji i rehabilitacji, jak również dotkliwość leczenia, rokowania na przyszłość, świadomość osoby poszkodowanej co do swojego stanu zdrowia, wielkość przeżyć fizycznych i psychicznych z tym związanych i wiele więcej.

Odszkodowanie – czym różni się od zadośćuczynienia?

Z kolei odszkodowanie jest to świadczenie, które ma zrekompensować uszczerbek w stanie posiadania. Za szkodę majątkową uznaje się zatem zniszczenie, uszkodzenie oraz utratę mienia – samochodu, sprzętu elektronicznego, mieszkania lub jednego z elementów mieszkania i innych ubezpieczonych przez poszkodowanego przedmiotów. Odszkodowanie to także zwrot kosztów dojazdu do placówek medycznych, a także zwrot kosztów zakupionych lekarstw czy specjalistycznych środków higieny, jak również wizyt lekarskich, sprzętu ortopedycznego oraz specjalistycznego odżywiania. Warto również dodać, że odszkodowanie odnosi się także do żądania zapłaty środków pieniężnych z tytułu znacznego pogorszenia sytuacji życiowej po śmierci bliskiej osoby oraz wypłaty świadczeń rentowych.

Jak wygląda wycena szkody? Otóż osoba poszkodowana powinna przedstawić stosowne dokumenty, które potwierdzają wysokość doznanej szkody. Wartość odszkodowania pieniężnego powinna być adekwatna do wysokości poniesionych wydatków i kosztów poniesionej szkody materialnej.

Zadośćuczynienie a odszkodowanie – podsumowanie

Zadośćuczynienie i odszkodowanie to świadczenia, które mają ze sobą wiele wspólnego, lecz nie są tożsame, gdyż zadośćuczynienie to rekompensata odnosząca się do powstałych szkód niemajątkowych, zaś odszkodowanie odnosi się do poniesionych szkód majątkowych. Jednak bez względu na to, jakie świadczenie otrzymasz, jeśli uważasz, że jego wysokość została zaniżona, możesz odwołać się od decyzji ubezpieczyciela. Dotyczy to zarówno odszkodowania za rozwiązanie umowy o pracę, jak również szkody całkowitej AC, a także wypadku przy pracy, jak i wielu innych sytuacji, o których wspominaliśmy powyżej.

Zobacz także
element element
Aktualności
Copyright © Nowoczesne Centrum Antywindykacji
wiwi